Kontakt


adresa amfiteátra: Cesta na amfiteáter 494/2, Banská Bystrica 974 01

KOLOTO?E s.r.o.

 • prevádzka amfiteátra
 • jednate?¾:  Stanislav Lánik
 • mobil:  +421 944 336 377
 • email:  s.lanik@kolotoce.sk
 • tel./fax:  +421 48 414 63 27
 • adresa:  Námestie Štefana Moyzesa 4, 974 01 Banská Bystrica
 • I?O:  47218495
 • DI?O:  2023802836
 • ÄÂ?. úÄÂ?tu:  5044199608/0900
 • IBAN:  SK8209000000005044199608

 

 

O.Z. za! amfiteáter

 • Letné kino na amfiteátri, správa webovej stránky a ÄÂ?alšia podpora
 • štatutár:  Juraj Havlík
 • mobil:  +421 907 324 341
 • email:  havlik.juraj@gmail.com
 • adresa:  Pražská 1, 960 01 Zvolen
 • IÄŒO:  42308518
 • DIÄŒ:  2024061039
 • ÄÂ?. úÄÂ?tu:  2800715652/8330
 • IBAN:  SK4783300000002800715652
 • web:  www.artne.sk
 • fb:  www.facebook.com/amfik.bb
 • fb Letného kina:  www.facebook.com/groups/1651103938444062/

 

Základný cenník prenájmu priestorov na amfiteátri

 • - javisko + hľadisko: 500,- €
 • - prevádzková réžia: 500,- € (zahŕňa el. napojenie na jednu 63A zásuvku, vodu, stabilné toalety, pokladne, ÄÂ?istenie areálu a odvoz)
 • Šatne, obÄÂ?erstvovacie, predajné a iné stánky ÄÂ?i cirkusové šapitó sú vecou dohody.
 • Príkon el. energie je možné zvýšiÅ¥ pridaním ÄÂ?alších 4ks 63A zásuviek.
 • Tieto podmienky neplatia pre premietanie, tam sa dohoda odvíja od urÄÂ?itej sumy zo vstupného.
 • Uvedné ceny sú bez DPH (KOLOTOÄŒE s.r.o. je platcom DPH).
 • KOLOTOÄŒE s.r.o. si vyhradzuje právo na tvorbu cien.
 •  
 • Neváhajte kontaktovaÅ¥ prevádzkovateľa - kontakt vyššie.

 

Kalendár