Amfiteáter

Vitajte na oficiálnej webovej stránke Banskobystrického amfiteátra PaÄÂ?a Bielika. Ten je svojou kapacitou jeden z najvä?ších na Slovensku a má dokonca najväÄÂ?šiu premietaciu plochu v niekdajšom ÄŒeskoslovensku. Výstavba sa zaÄÂ?ala okolo roku 1951 a jeho ÄÂ?innosÅÂ? trvala, so silným útlmom od 90. rokov, aÅÂ? do roku 2008. Po vyše švorroÄÂ?nom úsilí o obnovenie jeho prevádzky, bola 4.júna 2014 podpísaná nájomná zmluva na 30 rokov. Firma KOLOTOÄŒE s.r.o. sa zaviazala amfiteáter, ako majetok mesta Banská Bystrica, zrekonštruovaÅÂ? a opätovne prevádzkovaÅÂ?.

Banskobystrický amfiteáter PaÄÂ?a Bielika je otvorený priestor pre kultúrne, spoloÄÂ?enské podujatia, a inovatívne sluÅÂ?by, ktoré sa dajú realizovaÅÂ? v rôznych etapách rekonštrukcie. Amfiteáter by sa nemal úzko profilovaÅÂ?, ale to neznamená, ÅÂ?e nemá maÅÂ? vlastnú identitu. Identitu ÄÂ?erpá z nostalgickej histórie miesta a z krásnej polohy s výhÄÂ?adom na mesto a okolitú horskú panorámu. V sezóne 2016 sa plánuje plné rozbehnutie prevádzky. Dovtedy sa plánujú koncerty a filmové podujatia v spolupráci s ÄÂ?alšími organizátormi, ktoré sú moÅÂ?né pri súÄÂ?asnom stave priestoru. V prípade záujmu o organizovanie podujatí kontaktujte: p.Lánika. Ak na nieÄÂ?o amfiteáter nemá slúÅÂ?iÅÂ?, tak predovšetkým na podporu násilia ÄÂ?i neznášanlivosti.