História

“Banskobystrický amfiteáter začal svoju činnosť okolo roku 1955, ešte ako s klasickou premietacou plochou. V roku 1960 bol prestavaný na širokouhlé premietanie filmov, ktoré trvalo až do roku 1973. V roku 1974 bol amfiteáter prestavaný na premietanie 70mm panoramatických filmov. V tomto období pri príležitosti 30. výr. osláv SNP prebehla kompletná rekonštrukcia celého amfiteátra. Vymenili sa sedacie laviÄ?ky. rozvody elektrickej energie, postavila sa nová premietacia plocha, premietacia kabína. Amfiteáter slúžil hlavne ako kultúrny stánok pre Filmové festivaly pracujúcich, ktoré boli v tej dobe kultúrnou celoštátnou akciou. Amfiteáter bol pri týchto podujatiach aj významnym kultúrnym strediskom stretnutí rôznych filmových delegácií, pracovníkov kultúry a tvorivých pracovníkov filmov, ktorí sa do znaÄ?nej miery podieľali na týchto aktivitách. Okrem filmových predstavení, pre ktoré amfiteáter do znaÄ?nej miery aj slúžil, sa tu vykonávali aj rôzne vystúpenie hudobných skupín a ich interpretov. Každý rok boli naplánované rôzne akcie. Najmasovejšiu návštevnosÅ¥ divákov amfiteáter zažil v lete roku 1976, keÄ? na Pofestivalovej prehliadke filmov sme premietali film ÄŒeluste. Tento film videlo v tej dobe vyše 20 000 návštevníkov, ktorí vtedy spôsobili takmer dvojtýždňovú prestávku premietania filmov. Po zániku štátneho filmového monopolu sa v roku 1992 skonÄ?ilo pravidelné premietanie filmov na amfiteátri. Nástupné distribuÄ?né filmové spoloÄ?nosti ešte premietali filmy na amfiteátri do roku 1996-97. Po tomto období sa už definitívne ukonÄ?ilo premietanie filmov na amfiteátri.” autor: Pavol, 17.máj 2013, z diskusie na: www.bystricoviny.sk

 

ÄŒasová os

1951  /  zaÄ?iatok výstavby amfiteátra

1960  /  1. prestavba na širokouhlé plátno

1974  /  2. prestavba na premietanie 70mm filmov

1996  /  ukonÄ?enie pravidelného premietania

2008  /  uzavretie amfiteátra po poslednom festivale

2010 – 2014  /  snahy o obnovenie prevádzky

2014  /  znovuotvorenie amfiteátra

2015  /  rekonštrukcia pôvodnej premietacej techniky

 

Ä?alšie zaujímavosti

štúdia zastrešenia amfiteátra (1968)

archívne Ä?lánky z novín

Johnny Hallyday v ÄŒeskoslovensku